Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25078/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
«Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності.
Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія»
 
Creator Скрипник, Тетяна Вікторівна
Сорокіна, Олена Анатоліївна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни засвоїти зміст та алгоритм здійснення діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності на засадах нейропсихології.
Завданнями курсу є:
- формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, інформативну, креативну, самоосвітню;
- формувати фахові компетентності: організаційну, прогностичну, методичну.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25078/1/T_Skprypnyk_O_Sorokina_AFTGZPDN_KSPKIO.pdf
Скрипник, Тетяна Вікторівна та Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Навчально-методичні матеріали]