Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання»

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25079/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
«Технології інклюзивного навчання»
 
Creator Скрипник, Тетяна Вікторівна
Найда, Юлія Михайлівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: cприяти оволодінню студентами основами науково та методично обґрунтованих підходів до розбудови інклюзивного процесу з опорою на вітчизняний та міжнародний досвід.

Завдання:
– формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, міжособистісну взаємодію, інформаційно-комунікаційну, креативну, аналітичну, самоосвітню;
– формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, проектувальну, консультативну, компетентність у сфері інклюзивного навчання, деонтологічну;
– забезпечити набуття практичних навичок при формуванні фахової компетентності у сфері інклюзивного навчання, розбудови інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами у Центрі інклюзивної освіти.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25079/1/T_Skrypnyk_Y_Nayda_TIN_KSPKIO.pdf
Скрипник, Тетяна Вікторівна та Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання» [Навчально-методичні матеріали]