Запис Детальніше

Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1)

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25084/
978-966-2633-93-1
 
Title Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1)
Educational environment of the institution of higher education as a leading factor in open education (paragraph 4.1)
Образовательная среда учреждения высшего образования как ведущий фактор открытого образования (пункт 4.1.)
 
Creator Братко, Марія Василівна
Олійник, Віктор Васильович
Сергеєва, Лариса Миколаївна
Клокар, Наталія Іванівна
Сорочан, Тамара Михайлівна
 
Subject Видані в Україні
 
Description у пункті 4.1. колективної монографії "Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент" розкрито потенціал освітнього середовища вищого навчального закладу як специфічного поля,сукупності умов та можливостей для організації досвіду особистості у процесі навчання як чинника відкритої освіти.
в пункте 4.1. коллективной монографии "Открытое образование: инновационные технологии и менеджмент" раскрыто потенциал образовательной среды высшего учебного заведения как специфического поля, совокупности условий и возможностей для организации опыта личности в процессе обучения как фактора открытого образования.
in 4.1. The collective monograph "Open Education: Innovative Technologies and Management" reveals the potential of the educational environment of a higher educational institution as a specific field, a set of conditions and opportunities for organizing personal experience in the process of education as a factor of open education.
 
Publisher Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: монографія. Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України
 
Date 2018
 
Type Монографія
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25084/1/M_Bratko%20vidkruta%20osvita.pdf
Братко, Марія Василівна та Олійник, Віктор Васильович та Сергеєва, Лариса Миколаївна та Клокар, Наталія Іванівна та Сорочан, Тамара Михайлівна (2018) Освітнє середовище закладу вищої освіти як провідний чинник відкритої освіти (пункт 4.1) Колективна (три і більше авторів). Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: монографія. Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, Київ.