Запис Детальніше

Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія з основами спеціальної психології" Змістовий модуль "Спеціальна психологія"

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25086/
 
Title Робоча програма навчальної дисципліни
"Логопсихологія з основами спеціальної психології"
Змістовий модуль "Спеціальна психологія"
 
Creator Таран, Оксана Петрівна
Дубовик, Марія Олександрівна
 
Subject Робочі програми навчальних дисциплін
 
Description Мета: систематизувати знання зі спеціальної психології, сприяти формуванню навичок практичної діяльності колекційного педагога з дітьми з особливими освітніми потребами (діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної, просвітницької).
Завдання:
– формувати загальні компетентності: світоглядну, громадянську, комунікативну, міжособистісну взаємодію, інформаційно-комунікаційну, креативну, аналітичну, науково-дослідницьку, самоосвітню;
– формувати фахові компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, медико-біологічну, проектувальну, діагностико-корекційну, консультативну, деонтологічну.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2018
 
Type Навчально-методичні матеріали
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25086/1/M_Dubovyk_O_Taran_LZOSPSP_KSPKIO.pdf
Таран, Оксана Петрівна та Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія з основами спеціальної психології" Змістовий модуль "Спеціальна психологія" [Навчально-методичні матеріали]