Запис Детальніше

Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712848/
 
Title Психофізіологічне забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень
Psychophysiologic support of specialists’ professional self-fulfilment under the conditions of socio-economic transformations
 
Creator Кокун, Олег Матвійович
Клименко, Віктор Васильович
Корніяка, Ольга Миколаївна
Болотнікова, Інга Вікторівна
Гуменюк, Г.В.
Панасенко, Наталія Миколаївна
Кружева, Тетяна Володимирівна
Войтович, Марія Володимирівна
Завадська, Тетяна Василівна
Серьогін, Юрій Володимирович
Савченко, Тетяна Леонідівна
Дзвоник, Галина Петрівна
Гомонюк, В.О.
Горбачов, В.О.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
303 Methods of the social sciences
36 Safeguarding the mental and material necessities of life
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Монографія є основним науковим результатом виконання лабораторією вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України трьохрічної науково-дослідної роботи (2016 – 2018 рр.). У її першому розділі викладені загальнотеоретичні основи психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення особистості. У другому описується організація, методи та результати емпіричних досліджень авторського колективу чинників професійного самоздійснення фахівців різних професій. У цих дослідженнях, що проводилися у 21 закладі та організаціях, а також на психодіагностиічному сайті, взяли участь викладачі вищої школи, вчителі, вихователі дошкільних закладів, практичні психологи, лікарі, програмісти, менеджери, працівники профспілок, науковці тощо (всього 981 фахівець). У третьому розділі висвітлюються концептуальні теоретико-методологічні і практичні основи технології психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень. Викладена загальна технологія психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення фахівця в таких умовах, а також модифікації відповідних технологій з урахуванням специфіки забезпечення у фахівців різних професій.
Монографія може становити інтерес для науковців у галузі психології особистості, психології праці, психофізіології, психодіагностики, практичних психологів, бізнес-тренерів, викладачів, керівників установ та організацій, аспірантів.
The monograph presents the main scientific results obtained by the Laboratory of Age Psychophysiology of Kostiuk Institute of Psychology of the NAES of Ukraine during three-year research work (2016-2018). The first chapter outlines the general theoretical foundations of psycho-physiological provision of professional self-fulfilment. The second chapter describes the organization, methods and results of the empirical research performed by the authors’ team and revealing the factors of professional self-fulfilment of specialists in different professions. This research was conducted in 21 institutions and organizations, as well as through the authors’ psychological diagnostic site; it was attended by university lecturers, school teachers, preschool educators, practical psychologists, doctors, programmers, managers, trade unionists, scientific workers, etc. (totally 981 specialists). The third chapter covers the conceptual theoretical, methodological and practical principles of the technology of psychophysiologic support for specialists’ professional self-fulfilment under the conditions of socio-economic transformations. The general technology of psychophysiologic support for specialists’ professional self-fulfilment under such conditions is presented, as well as modifications of the corresponding technologies that take into account the specifics of specialists in different professions.
The monograph may be of interest to researchers in the field of personality psychology, psychology of work, psychophysiology, psychological diagnosis, to practical psychologists, business coaches, teachers, managers of institutions and organizations, post-graduate students.
 
Publisher Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 
Date 2018
 
Type Monograph
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712848/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80_2018.pdf
- Кокун, Олег Матвійович (orcid.org/0000-0003-1793-8540 <http://orcid.org/0000-0003-1793-8540>), Клименко, Віктор Васильович, Корніяка, Ольга Миколаївна, Болотнікова, Інга Вікторівна, Гуменюк, Г.В., Панасенко, Наталія Миколаївна, Кружева, Тетяна Володимирівна, Войтович, Марія Володимирівна, Завадська, Тетяна Василівна, Серьогін, Юрій Володимирович, Савченко, Тетяна Леонідівна, Дзвоник, Галина Петрівна, Гомонюк, В.О. and Горбачов, В.О. (2018) Psychophysiologic support of specialists’ professional self-fulfilment under the conditions of socio-economic transformations Technical Report. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.