Запис Детальніше

Сучасна концепція розвитку професійної освіти України у контексті європейських стратегій

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712851/
 
Title Сучасна концепція розвитку професійної освіти України у контексті європейських стратегій
Współczesna koncepcja rozwoju kształcenia zawodowego na Ukrainie w kontekście strategii europejskich
Ukraine modern concept of professional education development in the context of Еuropean strategies
 
Creator Radkevych, V. O.
 
Subject 37 Education
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
 
Description Розкрито необхідність розвитку професійної освіти в Україні відповідно до завдань побудови конкурентоспроможної економіки, формування національного та регіональних ринків праці. Проаналізовано зміст національних і європейських стратегій, в яких актуалізується новий тип економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях, а також перспективні тенденції розвитку систем професійної освіти і навчання країн Європейського Союзу та країн-партнерів Європейського Фонду освіти. Обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної освіти в Україні, запропоновано нову модель підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зорієнтовану на забезпечення умов для рівного доступу учнівської молоді і дорослих до якісних освітніх послуг, професійного становлення особистості, її самореалізації, побудови та розвитку професійної кар’єри тощо.
The need of VET - professional (vocational) education - development in Ukraine according to problems of competitive economy creation, national and regional labour markets formation is analysed. It is cleared up the content of National and European strategies where the new type of the knowledge-and-innovations-based economy,
challenging progress trends of VET systems development in the EU and European Training Foundation’s partner countries is outlined and disclosed.The conceptual basis of professional education development in Ukraine is proved, the new model of professionals’ training, retraining and further development, focused on providing conditions of equal access for the youth and adults to high-quality educational services, professional becoming, self-realization, professional career building up and development etc. is offered.
 
Publisher Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712851/1/Wspolczesna_koncepcja_rozwoju_ksztalcenia_zawodowego_na_Ukrainia_w_kontekscie_strategii_europejskich.pdf
- Radkevych, V. O. (2018) Ukraine modern concept of professional education development in the context of Еuropean strategies Edukacja ustawiczna i zawodowa (3). pp. 385-394. ISSN 2543-7925