Запис Детальніше

Сучасний навчально-методичний комплекс з китайської мови для 1 класу

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712882/
 
Title Сучасний навчально-методичний комплекс з китайської мови для 1 класу
Contemporary educational and methodical complex of Chinese language for Grades 1 pupils
 
Creator Сократова, Людмила Геннадіївна
 
Subject 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
37.09 Organization of instruction
373 Kinds of school providing general education
 
Description У статті розкрито питання концептуального перегляду та повного оновлення навчально-методичної бази для середніх шкіл з вивченням китайської мови як першої або другої іноземної, що є нагальним для української освіти в умовах її реформування та модернізації згідно стандартів європейської освіти. Над розв’язанням цієї проблеми кілька років працював колектив викладачів-китаїстів та методистів Київської гімназії східних мов №1, зусиллями яких створено навчально-методичний комплекс «Чарівне королівство китайської мови» для 1-го класу.
This article deals with the question of the conceptual view and updating a complete educational base for secondary schools to study the Chinese language as a first or second foreign language, which is essential for Ukrainian education in its reform and modernization in accordance with the standards of European education. To solve this problem the teaching team of trainers and sinologists of Kiev school of Oriental Languages number 1 has been working for several years. Their efforts have resulted in educational and methodical complex «Chinese Magic Kingdom» for the 1st form.
 
Publisher Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Date 2014
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712882/1/Sokratova2014.pdf
- Сократова, Людмила Геннадіївна (2014) Contemporary educational and methodical complex of Chinese language for Grades 1 pupils Дидактика: теорія і практика. pp. 122-126.