Запис Детальніше

Психологічна реабілітація осіб з глибокими порушеннями зору

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712695/
 
Title Психологічна реабілітація осіб з глибокими порушеннями зору
Psychological rehabilitation of people with deep visual impairment
Психологическая реабилитация лиц с глубокими нарушениями зрения
 
Creator Костенко, Т.М
Перепеченко, О.М.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description Психологічні тренінги допомагають сформувати і закріпити навички впевненої поведінки в спілкуванні в стані втрати зору, випрацювати модель поведінки (алгоритм) для якої характерно поєднання соціалізованої агресії та поступливості з тактовністю.
Результатом тренінгової роботи є зміна свого внутрішнього стану, який відтепер характеризується: впевненою поведінкою, здатністю адекватно оцінювати свою поведінку і коригувати її в залежності від ситуації, бажанням йти на контакт.
Psychological trainings help to form and consolidate skills of confident behavior in communicating in a state of loss of vision, to develop a model of behavior (algorithm) for which characterized by a combination of socialized aggression and complicity with tact.
The result of the training work is to change its internal state, which is now characterized by: confident behavior, the ability to adequately assess their behavior and adjust it depending on the situation, the desire to go to contact.
Психологические тренинги помогают сформировать и закрепить навыки уверенного поведения в общении в состоянии потери зрения, выработать модель поведения (алгоритм) для которой характерно сочетание социализированной агрессии и уступчивости с тактичностью.
Результатом тренинговой работы является изменение своего внутреннего состояния, которое отныне характеризуется: уверенным поведением, способностью адекватно оценивать свое поведение и корректировать ее в зависимости от ситуации, желанием идти на контакт.
 
Publisher ПП Іванюк В. П.
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712695/2/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%81.43-45.pdf
- Костенко, Т.М (orcid.org/0000-0002-4976-1236 <http://orcid.org/0000-0002-4976-1236>) and Перепеченко, О.М. (2018) Psychological rehabilitation of people with deep visual impairment In: Сучасний світ і незрячі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (19-21.09.2018 р) ПП Іванюк В. П., м. Луцьк, Україна, pp. 43-45.