Запис Детальніше

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25163/
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2589
2227-2844
 
Title Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми
Подготовка будущих социальных работников к работе с ВИЧ-инфицированными людьми
Preparation of Future Social Workers for Work with HIV-Infected People
 
Creator Спіріна, Тетяна Петрівна
Піхур, Галина Анатоліївна
 
Subject Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
 
Description Високий рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію зумовлює необхідність підтримки, розширення, перепрофілювання чи оновлення заходів для її стримування. Моніторинг та оцінка програм профілактики й лікування ВІЛ-інфекції у цільових групах – це ті два компоненти, які дозволяють виміряти прогрес і вплив цих програм, а також виявити зміни в епідемічному процесі. У статті автор аналізує особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми.
Высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией предопределяет необходимость поддержки, расширения, перепрофилирования или обновления мероприятий по ее сдерживанию. Мониторинг и оценка программ профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в целевых группах - это те два компонента, которые позволяют измерить прогресс и влияние этих программ, а также выявить изменения в эпидемическом процессе. В статье автор анализирует особенности подготовки будущих социальных работников к работе с ВИЧ-инфицированными людьми.
The high level of HIV infection causes the need to maintain, expand, re-establish or update measures to contain it. Monitoring and evaluation of HIV prevention and treatment programs in target groups are the two components that measure the progress and impact of these programs, as well as detect changes in the epidemic process. In the article the author analyzes the peculiarities of preparing future social workers for work with HIV-infected people.
 
Publisher Видавництво Державного закладу «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
 
Date 2018
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25163/1/T_SPIRINA_G_PIKHUR%20_VLNUTS_8_KSP%26SR_IL.pdf
Спіріна, Тетяна Петрівна та Піхур, Галина Анатоліївна (2018) Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ-інфікованими людьми Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 322 (8). с. 136-142. ISSN 2227-2844