Запис Детальніше

Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поясок Т.Б н адисертацію Нуржинської А.В.

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25230/
 
Title Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поясок Т.Б н адисертацію Нуржинської А.В.
Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поясок Т.Б н адисертацію Нуржинської А.В.
Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поясок Т.Б н адисертацію Нуржинської А.В.
 
Creator Нуржинська, Анастасія Володимирівна
 
Subject Відгуки опонентів
 
Description У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
 
Date 2018
 
Type Автореферат дисертації
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25230/1/vidguk_pojasok.pdf
Нуржинська, Анастасія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Поясок Т.Б н адисертацію Нуржинської А.В. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.