Запис Детальніше

Відгук офіційного опонента андидата педагогічних наук, доцент Лісневська А.Л. на дисертацію Нуржинської А.В.

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25231/
 
Title Відгук офіційного опонента андидата педагогічних наук, доцент Лісневська А.Л. на дисертацію Нуржинської А.В.
Відгук офіційного опонента андидата педагогічних наук, доцент Лісневська А.Л. на дисертацію Нуржинської А.В.
Відгук офіційного опонента андидата педагогічних наук, доцент Лісневська А.Л. на дисертацію Нуржинської А.В.
 
Creator Нуржинська, Анастасія Володимирівна
 
Subject Відгуки опонентів
 
Description У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
У дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідження проблеми
професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в
умовах інформатизації освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній теорії
та практиці. Доведено, що провідним індикатором якості професійної
підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю та ґрунтовним
професійно-особистісним конструктом фахівців цієї галузі є компетентність
у підготовці матеріалів для діяльності зі зв’язків з громадськістю, що містить
ціннісний, когнітивной-діяльнісний, результативно-оцінювальний
18
компоненти. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості
компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці
матеріалів для професійної діяльності у цій сфері (мотиваційно-ціннісний,
змістовий, технологічний, результативний). Доведено необхідність
обґрунтування, розробки та експериментальної перевірки технології
формування компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у
підготовці матеріалів для професійної діяльності у цій сфері в умовах
дистанційної форми навчання., що є сукупністю її концептуального,
змістового і процесуального складових.
 
Date 2018
 
Type Автореферат дисертації
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25231/1/vidguk_lisovska.pdf
Нуржинська, Анастасія Володимирівна (2018) Відгук офіційного опонента андидата педагогічних наук, доцент Лісневська А.Л. на дисертацію Нуржинської А.В. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.