Запис Детальніше

Андрагогічні засади організації процесу навчання на курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів природничих предметів

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712852/
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5349
 
Title Андрагогічні засади організації процесу навчання на курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів природничих предметів
Andragogical Principles of Organizing In-Service Training for Teachers of Natural Subjects
 
Creator Часнікова, Олена Володимирівна
 
Subject 37.09 Organization of instruction
374 Education and training out of school. Further education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description У статті теоретично обґрунтовано реалізацію андрагогічного підходу в організації навчання вчителів природничих предметів. Представлено практику організації курсів у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти". Розглянуто сучасні форми проведення курсів підвищення фахової кваліфікації, розкрито переваги очно-заочної та дистанційної форм навчання. Охарактеризовано освітні технології навчання, які доцільно впроваджувати в освіті дорослих, зокрема на курсах підвищення фахової кваліфікації. Описано особливості застосування на курсах підвищення фахової кваліфікації найбільш відомого виду продуктивного навчання – інтерактивного.
The article substantiates theoretically realization of andragogical approach in organizing in-service training for teachers of natural subjects. It also reviews the practice of organizing in-service courses in the higher educational institution ‘Academy of In-Service Education’. Modern forms of conducting in-service courses for teachers of natural subjects are considered. The advantages of full-time and distance learning courses are grounded. The author describes different ways of organizing the educational process on in-service courses for teachers of natural subjects on the basis of andragogical approach to meet the specific needs of the students. Conditions for ensuring in-service training of teachers, such as providing optional approaches to the content of adult education, teaching technologies are also considered. The research is conducted on the characteristics of educational technologies and methods of training which are used within in-service courses. Attention is drawn to the need to limit the use of reproductive technologies and proceed to productive learning. The advantages of using the interactive model of training are substantiated in order to improve the educational process, make learning and communication comfortable and raise the level of professional and general culture of teachers.
 
Publisher КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів"
 
Date 2018
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712852/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.pdf
- Часнікова, Олена Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8535-6668 <http://orcid.org/0000-0002-8535-6668>) (2018) Andragogical Principles of Organizing In-Service Training for Teachers of Natural Subjects Народна освіта, 2 (35). pp. 18-24. ISSN 2076-8184