Запис Детальніше

Гармонізація відносин школярів із природою через взаємодію з установами природно-заповідного фонду

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712948/
 
Title Гармонізація відносин школярів із природою через взаємодію з установами природно-заповідного фонду
Harmonizing the relationships of schoolchildren with nature through interaction with the institutions of the nature reserve fund
 
Creator Пустовіт, Наталія Афанасіївна
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
374 Education and training out of school. Further education
 
Description у статті представлені філософські, методологічні, законодавчі засади, рівні гармонізації взаємодії людини і природи. Наведено приклади та форми співпраці позашкільних установ та установ природно-заповідного фонду у екологічному вихованні школярів, етапи та деякі узагальнені результати Всеукраїнського педагогічного експерименту „Екологізація дослідницької діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами природно-заповідного фонду”.
The article presents philosophical, methodological, legislative foundations, levels of harmonization of interaction between human and nature. Examples and forms of cooperation between out-of-school institutions and institutions of the nature reserve fund in the ecological education of pupils, stages and some generalized results of the All-Ukrainian pedagogical experiment "Ecologization of research activity of students in the interaction of out-of-school educational institution with objects of the nature reserve fund" are given.
 
Publisher НАІР
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712948/1/Pustovit_konf_2018.pdf
- Пустовіт, Наталія Афанасіївна (2018) Harmonizing the relationships of schoolchildren with nature through interaction with the institutions of the nature reserve fund In: Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2018 рік НАІР, м. Івано-Франківськ, Україна, pp. 300-305. ISBN 978-966-2716-99-3