Запис Детальніше

Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти = Actual problems of teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти = Actual problems of teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions
 
Creator Романчук, Н. О.
Гайша, О. О.
Romanchuk, N. О.
Gaisha, O. O.
 
Subject математичні дисципліни
вдосконалення математичної підготовки
гуманістичні принципи
суб’єкт-суб’єктна взаємодія
mathematical disciplines
improve the mathematical training
humanistic principles
subject-subject interaction
 
Description У статті досліджуються сучасний стан та актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти. Розкриваються сутність, особливості та значення математичної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти = This article investigates a current state and the actual problems of the teaching mathematical disciplines in the higher technical educational institutions. The nature, characteristics and importance of mathematical training of students of the higher technical educational institutions are revealed.
Романчук, Н. О. Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти / Н. О. Романчук, О. О. Гайша // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2015. – Вип. 43. – С. 325–329.
 
Date 2018-02-09T11:54:50Z
2018-02-09T11:54:50Z
2018-02-09
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2373
 
Language other
 
Relation УДК;378.147.111:51