Запис Детальніше

3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title 3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі
3D-расчет вертикального отстойника на базе CFD-модели
 
Creator Біляєв, Микола Миколайович
Нагорна, Олена Костянтинівна
Беляев, Николай Николаевич
Нагорная, Елена Константиновна
Biliaiev, Mykola M.
Bielaev, Nikolai N.
Biliaev, Nikolai N.
Belyaev, Nikolai N.
Nahorna, Olena K.
Nagornaya, Yelena K.
 
Subject чисельне моделювання
вертикальний відстійник
седиментація
обчислювальний експеримент
різницеві схеми
КГВ
численное моделирование
вертикальный отстойник
седиментация
вычислительный эксперимент
разностные схемы
 
Description Біляєв, М. М. 3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі / М. М. Біляєв, О. К. Нагорна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2012. — № 3.
UK: Розглянуто побудову чисельної моделі масопереносу у вертикальному відстійнику. Моделювання здійснено на основі тривимірного рівняння переносу домішки і моделі потенціального руху. Для чисельного інтегрування використано неявні різницеві схеми. Наведено результати обчислювального експерименту.
RU: Рассмотрено построение численной модели массопереноса в вертикальном отстойнике. Моделирование осуществлено на основе трехмерного уравнения переноса примеси и модели потенциального движения. Для численного интегрирования использовано неявные разностные схемы. Приведены результаты вычислительного эксперимента.
 
Date 2014-01-17T08:23:08Z
2014-01-17T08:23:08Z
2012
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1911
 
Language uk_UA
 
Publisher Вінницький національний технічний університет