Запис Детальніше

Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках
Порівняльний аналіз методів розрахунку пальових фундаментів при статичних і динамічних навантаженнях
 
Creator Петренко, Владимир Дмитриевич
Тютькин, Алексей Леонидович
Стоичева, М. Б.
Петренко, Володимир Дмитрович
Тютькін, Олексій Леонідович
Petrenko, Vladimir D.
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
 
Subject фундамент
расчет
конструкция
розрахунок
конструкція
КТОФ
foundation
calculation
construction
 
Description Петренко, В. Д.
Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках / В. Д. Петренко, А. Л. Тютькин, М. Б. Стоичева // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 14. — С. 194—197.
RU: Представлен сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических нагрузках, проанализированы особенности динамического расчета такого вида конструкций.
UK: Викладений порівняльний аналіз методів розрахунку пальових фундаментів під час статичних та динамічних навантажень, проаналізовано особливості динамічного розрахунку такого виду конструкцій.
EN: In the article the comparative analysis of calculation methods of pile foundations at the static and dynamic loadings is represented, the features of dynamic calculation of such type of constructions are analyzed.
 
Date 2014-07-23T10:49:15Z
2014-07-23T10:49:15Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2523
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ