Запис Детальніше

Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів
Влияние ограничения скорости на энергетические показатели движения поездов
 
Creator Курган, Микола Борисович
Маркова, О. С.
Курган, Николай Борисович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
 
Subject швидкість
залізниця
залізнична колія
КПБД
скорость
железная дорога
железнодорожный путь
speed
railway
railroad track
 
Description Курган, М. Б.
Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів / М. Б. Курган, О. С. Маркова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 16. — С. 29—36.
UK: Результати аналізу постійних і тривалих попереджень з обмеження швидкості руху поїздів, що діють на Придніпровській залізниці та пов’язані зі станом залізничної колії.
RU: Результаты анализа постоянных и временных предупреждений по ограничению скорости движения поездов, которые действуют на Приднепровской железной дороге и связаны с состоянием железнодорожного пути.
EN: The results of analysis of constant and temporary speed limits of the train movement acting at Pridneprovskaya railway and connected with the railroad track condition.
 
Date 2014-07-25T10:29:05Z
2014-07-25T10:29:05Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2538
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ