Запис Детальніше

Ретроспективний огляд класифікації залізниць за категоріями

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ретроспективний огляд класифікації залізниць за категоріями
Ретроспективный обзор классификации железных дорог по категориям
 
Creator Курган, Микола Борисович
Корженевич, Іван Петрович
Торопов, Б. И.
Смялковський, В. Є.
Курган, Николай Борисович
Корженевич, Иван Петрович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Korzhenevych, Ivan P.
 
Subject залізниця
КПБД
железная дорога
railway
 
Description Ретроспективний огляд класифікації залізниць за категоріями / М. Б. Курган, І. П. Корженевич, Б. І. Торопов, В. Є. Смялковський // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 16. — С. 37—40.
UK: Досліджені підходи щодо встановлення класифікації залізниць за різними нормативними документами. Надані пропозиції, що враховують додаткові параметри при встановленні категорії залізниць в сучасних
умовах.
RU: Исследованы подходы, касающиеся установления классификации железных дорог за разными нормативными документами. Представлены предложения, которые учитывают дополнительные параметры при установлении категории железных дорог в современных условиях.
EN: The approaches, concerning establishments of classification of railways behind different normative documents are researched. Offers which consider additional parameters at an establishment of a category of railways in modern conditions are presented.
Київдіпротранс
 
Date 2014-07-25T11:09:05Z
2014-07-25T11:09:05Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2539
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ