Запис Детальніше

Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначеності параметрів відчепів та характеристик навколишнього середовища

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначеності параметрів відчепів та характеристик навколишнього середовища
Моделирование работы сортировочной горки в условиях неопределенности параметров отцепов и характеристик окружающей среды
Improving Work of Gravity Hump Yard In Uncertainty Conditions of Cuts’ Parameters and Environment Specification
 
Creator Козаченко, Дмитро Миколайович
Березовий, Микола Іванович
Таранець, Ольга Ігорівна
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Березовый, Николай Иванович
Таранец, Ольга Игоревна
Kozachenko, Dmytro M.
Berezovyi, Mykola I.
Berezovy, Nikolay I.
Taranets, Olga I.
Kozachenko, Dmitriy N.
 
Subject відчеп
КУЕР
КСВ
НДЧ
отцеп
cuts
 
Description Козаченко, Д. М.
Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначенності параметрів відчепів та характеристик навколишнього середовища / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, О. І. Таранець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 16. — С. 73—76.
UK: Виконано дослідження процесу скочування відчепів в умовах дії випадкових факторів. Визначені характеристики розподілу випадкової величини скочування відчепів.
RU: Выполнены исследования процесса скатывания отцепов в условиях действия случайных факторов. Определены характеристики распределения случайной величины времени скатывания отцепов.
EN: There have been executed the researches of process of cuts rolling in the conditions of the action of random factors. There have also been determined the characteristics of the distribution of the random value of time of cuts rolling.
 
Date 2014-07-29T06:32:11Z
2014-07-29T06:32:11Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2545
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ