Запис Детальніше

Дитяча безпритульність як віддзеркалення історичних процесів України на початку 1920-х років

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дитяча безпритульність як віддзеркалення історичних процесів України на початку 1920-х років
Детская беспризорность как отображение исторических процессов в Украине в начале 1920-х годов
 
Creator Паращевіна, Ольга Степанівна
Паращевина, Ольга Степановна
Paraschevina, Olga S.
 
Subject дитяча безпритульність
історія повсякденності
соціум
соціальні аномалії
КФС
детская беспризорность
история повседневности
социум
социальные аномалии
street children
history of everyday life
socium
social abnormalities
 
Description Паращевіна О. С.
Дитяча безпритульність як віддзеркалення історичних процесів України на початку 1920-х років: [Препринт] / О. С. Паращевіна // Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Бахчисарай, 12 жовт. 2013 р.) / Придніпр. наук. центр НАН України і МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Бахчисарай ; Днепропетровск, 2013. - Ч. 3. - С. 144-147.
UK: Яскравим віддзеркаленням повсякденного життя українського суспільства 1920-років було життя і побут безпритульних дітей. Дві кровопролитні війни призвели територію України до повного розвалу і розрухи, забрали 1,5 мільйона життів, залишивши на призволяще 250 круглих сиріт, які жили і виживали як могли в перипетіях повсякденного життя.
RU: Ярким примером отображения повседневной жизни украинского общества 1920-х годов была жизнь и быт беспризорных детей. Две кровопролитные войны привели территорию Украины к полному разрушению и разрухе, забрали 1,5 миллиона жизней, оставили на произвол 250 тысяч круглых сирот, которые жили и выживали как могли в перипетиях повседневной жизни.
 
Date 2014-09-26T07:35:46Z
2014-09-26T07:35:46Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2668
 
Language uk_UA
 
Publisher Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції