Запис Детальніше

Духовно-християнська традиція в філософії Г. Сковороди

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Духовно-християнська традиція в філософії Г. Сковороди
Духовно-христианская традиция в философии Г. Сковороды
 
Creator Паращевіна, Ольга Степанівна
Паращевина, Ольга Степановна
Paraschevina, Olga S.
 
Subject принцип самопізнання
філософія серця
сенс життя
пантеїзм
духовна сутність людини
ідеал людського щастя
принцип "нерівної рівності"
КФС
принцип самопознания
философия сердца
смысл жизни
пантеизм
духовная сущность человека
идеал человеческого счастья
принцип «неравного равенства»
the principle of self-knowledge
philosophy of the heart
the meaning of life
pantheism
the spiritual essence of man
the ideal of human happiness
the principle of "unequal equality"
 
Description Паращевіна О. С.
Духовно-християнська традиція в філософії Г. Сковороди: [Препринт] / О. С. Паращевіна // Матеріали ХХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань «Філософія і богослов’я: на шляху діалогу», приурочені до 1025-річчя Хрещення Русі. 26-27 вересня 2013 року. – Сковородинівк. Національний літературно-меморіальний музей ім. Г. С. Сковороди. «Майдан» / Харків, 2014. – С. 284–295.
UK: В репрезентованій статті представлений біглий аналіз поглядів відомого українського філософа Г. С. Сковороди щодо духовного буття людства та трактування ним християнської традиції: Біблії як одного із трьох світів, ідеал людського щастя через самопізнання в собі Бога, сенс життя та смерті та принцип «нерівної рівності».
RU: В представленной статье дан беглый анализ взглядов известного украинского философа Г. С. Сковороды на духовное бытие человечества и трактовку ним христианской традиции: Библии как одного из трех миров, идеал человеческого счастья через самопознание в себе Бога, смысл жизни и смерти и принцип «неравного равенства».
 
Date 2014-09-26T09:36:02Z
2014-09-26T09:36:02Z
2014
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2670
 
Language uk_UA
 
Publisher Матеріали ХХІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, Харків