Запис Детальніше

Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми
Детская беспризорность в Украине в 1920-х-первой половине 1930-х гг.: историография проблемы
 
Creator Паращевіна, Ольга Степанівна
Паращевина, Ольга Степановна
Paraschevina, Olga S.
 
Subject історіографія
дитяча безпритульність
наукові історичні школи
методологія історичних досліджень
соціальні процеси
КФС
историография
детская беспризорность
научные исторические школы
методология исторических исследований
социальные процессы
historiography
street children
scientific historical school
methodology of historical research
social processes
 
Description Паращевіна О. С.
Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми: [Препринт] / О. С. Паращевіна // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 29-30 листоп. 2013 р. - Дніпропетровськ, 2013. - Ч. 2. - С. 39–41.
UK: Історіографію проблеми дитячої безпритульності можна умовно поділити на чотири самостійні періоди, котрі базуються на сучасних наукових підходах до періодизації історіографії політичних та соціально-економічних процесів в УСРР. Перший охоплює час від початку 1920-х до кінця 1930-х рр., другий – з початку 40- х до середини 80-х рр. ХХ ст., третій з другої половини 1980-х до здобуття Україною незалежності і четвертий – з 1991р. - до сьогодення.
RU: Историографию проблемы детской беспризорности можно условно разделить на четыре самостоятельных периода, которые базируются на современных подходах к периодизации историографии политических и социально-экономических процессов в УССР. Первый охватывает время от начала 1920-х до конца 1930-х гг., второй – с начала 40-х до середины 80- х гг. ХХ столетия, третий со второй половины 1980-х гг. до получения независимости Украины и четвертый – с 1991 г. – до сегодняшнего дня.
 
Date 2014-09-26T10:24:45Z
2014-09-26T10:24:45Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2671
 
Language uk_UA
 
Publisher Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпропетровськ