Запис Детальніше

Study of the Dynamic of Interregional Dual-System Electric Train of JSC "Kryukov Car-Building Company"

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Study of the Dynamic of Interregional Dual-System Electric Train of JSC "Kryukov Car-Building Company"
Вивчення динаміки міжрегіонального двосистемного електропоїзду ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод"
Изучение динамики межрегионального двухсистемного электропоезда ПАО «Крюковский вагоностроительный завод"
 
Creator Myamlin, Serhiy V.
Prikhodko, Vladimir I.
Prikhod'ko, V. I.
Приходько, Владимир Иванович
Zhyzhko, Victoriia V.
Zhizhko, Viktoriya V.
Жижко, Виктория Владимировна
Мямлін, Сергій Віталійович
Zhyzhko, Viktoriya V.
Мямлин, Сергей Витальевич
Приходько, Володимир Іванович
Жижко, Вікторія Володимирівна
Дузик, Вадим Миколайович
Duzik, Vadym M.
Дузик, Вадим Николаевич
 
Subject dynamic parameters
dual-system electric interregional train
design speed
simulation
динамічні параметри
двосистемний міжрегіональний електропоїзд
розрахункова швидкість
моделювання
КВАГ
НДІ РСК і ТС
динамические параметры
двухсистемный межрегиональный электропоезд
расчетная скорость
моделирование
 
Description Study of the dynamic of interregional dual-system electric train of JSC "Kryukov car-building company" / S. Myamlin, V. Prikhod'ko, V. Zhizhko, V. Duzik // Proceedings of the 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest, September 9-12. — Budapest, 2013. — P. 119-124.
EN: The purpose of this study is a theoretical evaluation of dynamic parameters of the head and the intermediate dual-system electric interregional train of JSC "Kryukov car-building company" throughout the range of operating speeds. The simulation uses a computer program «DYNRAIL», developed in Dnepropetrovsk National University of Railway Transport (DNURT). A results of the theoretical studies of dynamic loading of the head and Intermediate cars of dual- system interregional electric train it's received a confirmation of design speed, which is 200 km/h.
UK: Метою даного дослідження є теоретична оцінка динамічних параметрів головного і проміжних вагонів в двосистемному міжрегіональному електропоїзді ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод" в усьому діапазоні робочих швидкостей. Моделювання використовує комп'ютер програму «DYNRAIL», розроблену в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту (ДНУЗТ.) Результати теоретичних досліджень динамічного навантаження головного і проміжних вагонів в двосистемному міжрегіональному електропоїзді отримали підтвердження для створення швидкості, що становить 200 км / год.
RU: Целью данного исследования является теоретическая оценка динамических параметров главного и промежуточных вагонов в двухсистемном межрегиональном электропоезде ПАО «Крюковский Вагоностроительный завод" во всем диапазоне рабочих скоростей. Моделирование использует компьютер программу «DYNRAIL», разработанную в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта (ДНУЖТ). Результаты теоретических исследований динамической нагрузки главного и промежуточных вагонов в двухсистемном межрегиональном электропоезде получили подтверждение для создания скорости, что составляет 200 км / ч.
 
Date 2014-09-30T08:45:30Z
2014-09-30T08:45:30Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2677
 
Language en
 
Publisher Department of Railway Vehicles, Aircraft and Ships, BME Section of Rolling Stock, SSME, Budapest, Hungary