Запис Детальніше

Choosing of Suspension Gear Parameters of Coache Model 61-779

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Choosing of Suspension Gear Parameters of Coache Model 61-779
Вибір параметрів ресорної підвіски пасажирського вагона моделі 61-779
Выбор параметров рессорной подвески пассажирского вагона модели 61-779
 
Creator Myamlin, Serhiy V.
Prikhodko, Vladimir I.
Zhyzhko, Victoriia V.
Zhizhko, Viktoriya V.
Zhyzhko, Viktoriya V.
Shkabrov, Oleg A.
Мямлін, Сергій Віталійович
Prikhod'ko, V. I.
Приходько, Володимир Іванович
Мямлин, Сергей Витальевич
Приходько, Владимир Иванович
Жижко, Вікторія Володимирівна
Жижко, Виктория Владимировна
Шкабров, Олег Анатольевич
Шкабров, Олег Анатолійович
 
Subject suspension
model 61-779
rolling stock
підвіска
модель 61-779
рухомий склад
КВАГ
подвеска
подвижной состав
 
Description Choosing of Suspension Gear Parameters of Coache Model 61-779 / S. Myamlin, V. Prikhodko, V. Zhyzhko, O. Shkabrov // Proceedings of the 9th international conference on railway bogies fnd running gears (9-12 september, 2013). — Budapest, Hungary, 2013. — P. 357—359.
EN: Researches that focused on choosing of running gear's parameters and especially on spring suspension parameters are very important during creation of new passenger rolling stock.
In the research calculations that determine strength characteristics of springs of central and axle-box suspension gear of bogies during its (bogies) using under coaches' (passenger cars) model 61-779 of JSC "Kryukov car-building company" are done and relevant dynamic parameters are determined. The simulation used a computer program «DYNRAIL», developed in Dnepropetrovsk National University
of Railway Transport (DNURT). As a result of research parameters of spring suspension for designs of new passenger cars chosen.
UK: Дослідження, зосереджені на виборі параметрів ходової частини і особливо параметрів ресорного підвішування дуже важливі при створенні нового пасажирського рухомого складу.
В роботі представлені розрахунки, що визначають характеристики міцності пружин центрального і буксового ресорного підвішування на візках під час їх (візків) використання в пасажирських вагонах моделі 61-779, ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод". Визначено відповідні динамічні параметри. Моделювання використовує комп'ютерну програму «DYNRAIL», розроблену в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту (ДНУЗТ). В результаті досліджень були вибрані параметри ресорного підвішування для конструкцій нових пасажирських вагонів.
RU: Исследования, сосредоточенные на выборе параметров ходовой части и особенно параметров рессорного подвешивания очень важны при создании нового пассажирского подвижного состава. В работе представлены расчеты, определяющие характеристики прочности пружин центрального и буксового рессорного подвешивания на тележках во время их (тележек) использования в пассажирских вагонах модели 61-779,
ПАО « Крюковский Вагоностроительный завод". Определены соответствующие динамические параметры. Моделирование использует компьютерную программу «DYNRAIL», разработанную в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта (ДНУЗТ). В результате исследований были выбраны параметры рессорного подвешивания для конструкций новых пассажирских вагонов.
 
Date 2014-09-30T10:44:31Z
2014-09-30T10:44:31Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2680
 
Language en
 
Publisher Department of Railway Vehicles, Aircraft and Ships, BME Section of Rolling Stock, SSME, Budapest, Hungary