Запис Детальніше

Експертиза технічних умов – важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого складу залізниць

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Експертиза технічних умов – важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого складу залізниць
Экспертиза технических условий - важный этап разработки и изготовления изделий для подвижного состава железных дорог
Assessment of Technical Conditions is Important Step of Development and Production Tools for Rolling Stock
 
Creator Мямлін, Сергій Віталійович
Дубинець, Леонід Вікторович
Вислогузов, Віктор Тихонович
Дуганов, Олександр Георгійович
Мямлин, Сергей Витальевич
Дубинец, Леонид Викторович
Дуганов, Александр Георгиевич
Вислогузов, Виктор Тихонович
Myamlin, Serhiy V.
Dubinets, Leonid V.
Duhanov, Oleksandr H.
Vyslohuzov, Viktor T.
 
Subject КБМ
КАЕ
КВАГ
правові документи
недоліки
механізм
правовые документы
недостатки
механизм
legal documents
drawbacks
a mechanism
 
Description Експертиза технічних умов - важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого складу залізниць / С. В. Мямлін, Л. В. Дубінець, В.Т. Вислогузов, О. Г. Дуганов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 11. — С. 120—121.
UA: Важливим етапом розробки та виготовлення виробів для рухомого складу є якісна експертиза проектів технічних умов ще на стадії їх розробки. У статті наведені складові частини проекту технічних умов, критерії відповідності проекту існуючим нормам, основні характерні недоліки проектів та механізм їх усунення.
RU: Важным этапом разработки и изготовления изделий для подвижного состава является качественная экспертиза проектов технических условий еще на стадии их разработки. В статье приведены составные части проекта технических условий, критерии оценки соответствия проекта существующим нормам и правовым документам, основные характерные недостатки проектов и механизм их устранения.
EN: An important stage of development and manufacture of the products and parts for rolling stock is a quality expertise of draft specifications at a stage of their development. The article enlists the component parts of the specifications project, the estimation criteria of the project conformity to the existing norms and legal documents, the main characteristic drawbacks of projects and a mechanism of their removal.
 
Date 2014-10-02T08:00:47Z
2014-10-02T08:00:47Z
2006
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2688
 
Language other
 
Publisher ДНУЗТ