Запис Детальніше

Використання системи контролю стану стрілочних двигунів по кривій споживання струму в ремонтно-технічних дільницях

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання системи контролю стану стрілочних двигунів по кривій споживання струму в ремонтно-технічних дільницях
Использование системы контроля состояния стрелочных двигателей по кривой потребления тока в ремонтно-технических участках
 
Creator Маловічко, Володимир Володимирович
Гаврилюк, Володимир Ілліч
Решетняк, М. І.
Маловичко, Владимир Владимирович
Гаврилюк, Владимир Ильич
Malovychko, Vladimir V.
Gavrilyuk, Vladimir I.
Havryliuk, Volodymyr I.
 
Subject ремонтно-технічна дільниця
the repair-technical area
електричний двигун
огляд
КАТЗ
ремонтно-технический участок
электрический двигатель
осмотр
the electric engine
examination
 
Description Маловічко, В. В.
Використання системи контролю стану стрілочних двигунів по кривій споживання струму в ремонтно-технічних дільницях / В. В. Маловічко, В. І. Гаврілюк, М. І. Решетняк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 11—15.
UK: Проведено аналіз існуючої методики перевірки в ремонтно-технічних дільницях стрілочних двигунів постійного струму з послідовним збудженням, запропоновано автоматизований пристрій для виявлення відмов електричних двигунів по кривих споживання струму в умовах ремонтно-технічної дільниці при періодичному огляді.
RU: Проведен анализ существующей методики проверки в ремонтно-технических участках стрелочных двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением, предложено автоматизированное устройство для выявления отказов в электрических двигателях по кривым потребления тока в условиях ремонтно-технических участков при периодическом осмотре.
EN: The analysis of existing method of verification of pointer engines of direct current with the successive excitation in the repair-technical areas has been conducted, the automated device for the exposure of refusals in the electric engines on the curves of consumption of current in the conditions of repair-technical areas at the periodic examination has been offered.
Придніпровська залізниця
 
Date 2014-10-02T08:34:04Z
2014-10-02T08:34:04Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2691
 
Language uk_UA
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна