Запис Детальніше

Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин
Многокритериальный метод комплексного развития парка строительно-дорожных машин
 
Creator Мальков, М. І.
Гавриш, О. М.
Фесенко, М.Ф.
Ситик, В. В.
Яковлєв, Сергій Олександрович
Яковлев, Сергей Александрович
Yakovlev, Sergiy O.
 
Subject технічний розвиток
сучасне технічне обладнання
будівельна техніка
техническое развитие
современное техническое оборудование
строительная техника
technical development
modern technical equipment
building machinery
 
Description Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин / М. І. Мальков, О. М. Гавриш, М. Ф. Фесенко, В. В. Ситик, С. О. Яковлєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 11. — С. 129—133.
UA: Розглянуто напрямки технічного розвитку і оснащення Державної спеціальної служби транспорту сучасними технічними засобами, а також напрямки розв’язання задачі формування парку будівельних машин шляхом використовування середніх значень параметрів, які характеризують роботу цих машин.
RU: Рассмотрены направления технического развития и оснащения Государственной специальной службы
транспорта современными техническими средствами, а также направления решения задачи формирования
парка строительных машин путем использования средних значений параметров, которые характеризуют
работу этих машин.
EN: The article considers directions of technical development and provision of the State Special Transport Service with the new, modern technical equipment and also the directions of solving the task of formation of building machinery
stock by the use of the mean values of parameters, which characterize the operation of these machines.
В/Ч Т 0100
 
Date 2014-10-03T06:39:01Z
2014-10-03T06:39:01Z
2006
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2701
 
Language other
 
Publisher ДНУЗТ