Запис Детальніше

Дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих ділянках

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих ділянках
Исследование влияния параметров устройства пути на интенсивность бокового износа головки рельса в кривых участках
Research of Influence of Parameters of Device of Way on Intensity of Lateral Wear of Railhead in the Crooked Areas
 
Creator Рибкін, Віктор Васильович
Настечик, Микола Петрович
Арбузов, Максим Анатолійович
Каленик, Костянтин Леонідович
Макаров, Ю. О.
Маркуль, Руслан Володимирович
Рыбкин, Виктор Васильевич
Настечик, Николай Петрович
Арбузов, Максим Анатольевич
Каленик, Константин Леонидович
Макаров, Ю. А.
Маркуль, Руслан Владимирович
Rybkin, Viktor V.
Nastechyk, Mykola P.
Nastechik, Nicolai P.
Arbuzov, Maksym A.
Kalenyk, Kostyantyn L.
Makarov, Yu. O.
Marcul, Ruslan V.
 
Subject безстикова колія
криві малого радіуса
підвищення зовнішньої рейки
КККГ
бесстыковый путь
кривые малого радиуса
возвышение наружного рельса
continuous welded rail track
sharp curves
to increase the rail lifespan
 
Description Дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих ділянках:[Препринт] / В. В. Рибкін, М. П. Настечик, М. А. Арбузов, К. Л. Каленик, Р. В. Маркуль // Будівництво, реконструкція та експлуатація конструкцій і споруд залізничного транспорту: Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2013. - Вип. 34. - С. 155-162.
UK: На території Укрзалізниці існує велика кількість кривих ділянок колії, в тому числі малого радіусу із крутими підйомами та спусками поздовжнього профілю колії, де застосовується рекуперативне гальмування. Це призводить до інтенсивного зношення рейок та коліс рухомого складу. Інтенсивність зношення рейок а відповідно і коліс прямо залежить від правильності встановлення норм підвищення зовнішньої рейки в кривій. В свою чергу норми підвищення залежать від швидкості руху, радіусу кривої та інших експлуатаційних факторів. Тому дана робота присвячена дослідженню впливу підвищення зовнішньої рейкової нитки на інтенсивність її зношення в кривих ділянках колії.
RU: На территории УЗ существует большое количество кривых участков пути, у тому числе малого радиуса из крутыми подъемам и спусками продольного профиля пути, где применяется рекуперативное торможение. Это производит до интенсивного износа рельсов и колес подвижного состава. Интенсивность износа рельсов а соответственно и колес прямо зависит от правильности установления норм возвышения рельсов в кривых. В свою очередь нормы возвышения зависят от скорости движения, радиуса кривой и остальных эксплуатационных факторов. Поэтому данная работа посвящена исследованию влияния возвышения наружной рельсовой нити на интенсивность ее износа в кривых участках пути.
EN: On the territory of Ukrainian railways there are many curves plots track, including short range with steep rises and descents of the longitudinal profile of track, where the regenerative braking. This leads to intense wear of rails and wheels rolling. The intensity of wear of rails and wheels and therefore depends on the correct setting standards superelevation in the curve. In turn, raise standards depend on the velocity, radius curve and other operational factors. Therefore, to further establish the correct rules superelevation present material effect on increasing wear on the rails in curved sections track.
 
Date 2014-10-03T08:03:16Z
2014-10-03T08:03:16Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2706
 
Language uk_UA
 
Publisher Донецький інститут залізничного транспорту