Запис Детальніше

Динамічна інтерпретація системи навантаження «вагон-колія-земполотно» в розрахунках транспортних відкосів методом скінченних елементів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Динамічна інтерпретація системи навантаження «вагон-колія-земполотно» в розрахунках транспортних відкосів методом скінченних елементів
Динамическая интерпретация системы нагрузки «вагон-путь-земполотно» в расчетах транспортных откосов методом конечных элементов
Dynamic Interptitation of Loading System: "Car -Truck - Subgrade" in Calculations of Transportation Slopes by Finite Elements Method
 
Creator Пшінько, Олександр Миколайович
Мямлін, Сергій Віталійович
Петренко, Володимир Дмитрович
Цепак, С. В.
Пшинько, Александр Николаевич
Мямлин, Сергей Витальевич
Петренко, Владимир Дмитриевич
Pshinko, Oleksandr M.
Pshynko, Aleksandr N.
Myamlin, Serhiy V.
Petrenko, Vladimir D.
 
Subject динамічна інтерпретація
розширений аналіз
КМ
КБМ
КББМ
динамическая интерпретация
расширенный аналіз
dynamical interpretation
extensive analysis
 
Description Динамічна інтерпретація системи навантаження "вагон-колія-земполотно" в розрахунках транспортних відкосів методом скінчених елементів / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, В. Д. Петренко, С. В. Цепак // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип. 9. — С. 188—194.
UK: Запропоновано динамічну інтерпретацію та розширений аналіз комп’ютерної презентаційної графіки розрахунку земляного залізничного полотна.
RU: Предложена динамическая интерпретация и расширенный анализ компьютерной презентационной графики расчета земляного железнодорожного полотна.
EN: The work proposes dynamical interpretation and extensive analysis of display graphics for computations of railway earth permanent way.
 
Date 2014-10-03T08:35:13Z
2014-10-03T08:35:13Z
2005
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2707
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20004/17688
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ