Запис Детальніше

Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних характеристик лінійного об’єкта на імітаційній моделі

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних характеристик лінійного об’єкта на імітаційній моделі
Сравнительное исследование косвенных методов измерения временных и частотных характеристик линейного объекта на имитационной модели
 
Creator Гаврилюк, Володимир Ілліч
Безруков, Віктор Володимирович
Рибалка, Роман Володимирович
Гаврилюк, Владимир Ильич
Безруков, Виктор Владимирович
Рыбалка, Роман Владимирович
Gavrilyuk, Vladimir I.
Havryliuk, Volodymyr I.
Bezrukov, Viktor V.
Rybalka, Roman V.
 
Subject імітаційна модель
моделювання
лінії автоматики та зв'язку
КАТЗ
имитационная модель
моделирование
линии автоматики и связи
imitating model
modeling
automatics and communication lines
 
Description Гаврилюк, В. І.
Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних характеристик лінійного об'єкта на імітаційній моделі / В. І. Гаврилюк, В. В. Безруков, Р. В. Рибалка // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 7—12.
UK: На основі розробленої імітаційної моделі та проведеного моделювання показано, що опосередковані методи дозволяють одержати достатню для практичного використання точність вимірювання системних характеристик ліній автоматики та зв’язку.
RU: На основе разработанной имитационной модели и проведенного моделирования показано, что опосредствованные методы позволяют получить достаточную для практического использования точность измерения системных характеристик линий автоматики и связи.
EN: On the basis of the developed imitating model and the carried out modeling it is shown, that using developed method allow to receive sufficient for practical use accuracy of system characteristics measurements of automatics and communication lines.
 
Date 2014-10-06T07:23:40Z
2014-10-06T07:23:40Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2709
 
Language uk_UA
 
Publisher Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна