Запис Детальніше

Системотехнічне формулювання задачі відновлення об’єктів у встановлені терміни

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Системотехнічне формулювання задачі відновлення об’єктів у встановлені терміни
Системотехническое формулирование задачи восстановления объектов в установленные сроки
 
Creator Радкевич, Анатолій Валентинович
Радкевич, Анатолий Валентинович
Radkevich, Anatoliy V.
Radkevych, Anatolii V.
 
Subject сітьова інтерпретація
відновлення об’єктів
у задані терміни
КВП
сетевая интерпретация
восстановление объектов
в заданные сроки
a network interpretation
renewal of facilities
in a set timeframe
 
Description Радкевич, А. В.
Системотехнічне формулювання задачі відновлення об'єктів у встановлені терміни / А. В. Радкевич // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2005. — Вип. 9. — С. 195—198.
UK: За допомогою двоїстої задачі в сітьовій інтерпретації розроблено модель, яка дозволяє виробити оптимальні організаційно- технологічні рішення з відновлення об’єктів у задані терміни.
RU: С помощью двойственной задачи в сетевой интерпретации разработана модель, которая позволяет выработать оптимальные организационно-технологические решения по восстановлению объектов в заданные сроки.
EN: By an ambivalent task in a network interpretation a model has been developed, which allows producing optimal organizational and technological solutions for renewal of facilities in a set timeframe.
 
Date 2014-10-06T09:11:11Z
2014-10-06T09:11:11Z
2005
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2710
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20005/17690
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ