Запис Детальніше

Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії
Одиночный выход рельсов - важный фактор для прогнозирования срока ремонта пути
 
Creator Рибкін, Віктор Васильович
Уманов, Марк Іонович
Баль, Олена Миронівна
Рыбкин, Виктор Васильевич
Уманов, Марк Ионович
Баль, Елена Мироновна
Rybkin, Viktor V.
Umanov, Mark I.
Bal, Elena M.
 
Subject рейка
колія
рухомий склад
КККГ
рельса
путь
подвижной состав
rail
track
rolling stock
 
Description Рибкін, В. В.
Поодинокий вихід рейок - важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії / В. В. Рибкін, М. І. Уманов, О. М. Баль // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 62—70.
UK: Приведені результати статистичних (теоретичних) досліджень прогнозування поодинокого виходу рейок, удосконалена методика їх визначення із врахуванням експлуатаційних факторів: кривизни колії, середніх осьових навантажень рухомого складу, вантажонапруженості лінії та інші.
RU: В данной статье приведены результаты статистических (теоретических) исследований прогнозирования одиночного изъятия рельсов, усовершенствована методика их определения с учетом следующих эксплуатационных факторов: кривизна пути, среднеосевых нагрузок подвижного состава, грузонапряженности линии и другие.
EN: The results of statistical researches of rails’ single output prognostication are adduced; the method of their determination is improved with consideration of operating factors: track curvatures, middle axial loading of rolling stock, load stress of line and other.
 
Date 2014-10-07T11:35:59Z
2014-10-07T11:35:59Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2722
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ