Запис Детальніше

Випробування металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Випробування металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі
Испытания металлического арочного моста через реку Старый Днепр в Запорожье
 
Creator Солдатов, Кім Іванович
Крюк, А. Г.
Борщов, Володимир Ілліч
Мадатов, В. И.
Запорожець, Д. К.
Солдатов, Ким Иванович
Борщев, Владимир Ильич
Soldatov, Kim I.
Borshchov, Volodymyr I.
 
Subject КМ
арочний міст
дослідження
аналіз
арочный мост
исследования
анализ
arch bridge
research
analysis
 
Description Випробування металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі / К. І. Солдатов, А. Г. Крюк, В. І. Борщов, В. І. Мадатов, Д. К. Запорожець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2006. — Вип. 11. — С. 204—213.
UA: Наведено методику та результати статичних і динамічних випробувань металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі, що були виконані ГНДЛ динаміки мостів ДІІТу в 1975 р. Проведено аналіз результатів випробувань, з метою використання результатів в теоретичних дослідженнях.
RU: Приведена методика и результаты статических и динамических испытаний металлического арочного моста через реку Старый Днепр в Запорожье, выполненные ОНДЛ динамики мостов ДИИТа в 1975 г. Проведен анализ результатов испытаний, с целью использования результатов в теоретических исследованиях.
EN:The article desribes the method and elists the results of static and dynamic tests of the metal arch bridge over the river Dnepr in the city of Zaporozhye that were executed by the Laboratory of Bridge Dynamics of Dnepropetrovsk Institute of Railway Transport Engineering in 1975. An analysis of the test results has been made, with the aim of
use in theoretical research.
 
Date 2014-10-07T11:23:26Z
2014-10-07T11:23:26Z
2006
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2721
 
Language other
 
Publisher ДНУЗТ