Запис Детальніше

Відтворення графів за технологічними шляхами

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Відтворення графів за технологічними шляхами
Воспроизведение графов по технологическим путям
 
Creator Ільман, Валерій Михайлович
Скалозуб, Владислав Васильович
Шинкаренко, Віктор Іванович
Ильман, Валерий Михайлович
Скалозуб, Владислав Васильевич
Шинкаренко, Виктор Иванович
Ilman, Valeriy M.
Skalozub, Vladislav V.
Skalozub, Vladyslav V.
Shinkarenko, Viktor I.
Shynkarenko, Viktor I.
 
Subject граф
підграфи
подграфы
ККІТ
graph
systems of graphs
 
Description Ільман, В. М.
Відтворення графів за технологічними шляхами / В. М. Ільман, В. В. Скалозуб, В. І. Шинкаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 85—94.
UK: За допомогою утворюючих систем графів розв’язується проблема відтворення графів за їх підграфами. Запропоновано алгоритм відтворення графів. Розглянуто приклад.
RU: С помощью образующих систем графов решена проблема восстановления графов по их подграфам.
Предложен алгоритм восстановления графов. Рассмотрен пример.
EN: It is solved the problem of graphs regenerating by their subgraphs with the help of deriving systems of graphs. In the article there is offered the algorithm of solving this problem and considered an example of graphs regenerating.
 
Date 2014-10-08T06:17:48Z
2014-10-08T06:17:48Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2726
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ