Запис Детальніше

Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100
Улучшение динамики пустых вагонов на тележках модели 18-100
 
Creator Савчук, Орест Макарович
Шатунов, Олександр Васильович
Рейдемейстер, Олексій Геннадійович
Грічаний, Микола Андрійович
Рижов, В. О.
Луханін, Микола Іванович
Савчук, Орест Макарович
Шатунов, Александр Васильевич
Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич
Гричаный, Николай Андреевич
Луханин, Николай Иванович
Savchuk, Orest M.
Shatunov, Oleksandr V.
Reidemeister, Alexey G.
Grichanyj, Mykola A.
Luchanin, Mukolaj
Lukhanyn, Mykola I.
 
Subject візок
вагон
клин’я
КВАГ
тележка
клинья
cart
carriage
wedges
 
Description Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100 / О. М. Савчук, О. В. Шатунов, О. Г. Рейдемейстер, М. А. Грічаний [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 137—142.
UK: Представлено нову схему ресорного комплекту вантажного візка 18-100 із застосуванням трикомпонентних клинів і підпружинених ковзунів, а також наведений аналіз результатів лабораторних і поїзних динамічних випробувань різних типів вантажних вагонів, обладнаних за цією новою схемою.
RU: Представлена новая схема рессорного комплекта грузовой тележки 18-100 с применением трехкомпонентных клиньев и подпружиненных скользунов, а также приведен анализ результатов лабораторных и
поездных динамических испытаний разных типов грузовых вагонов, оборудованных по этой новой схеме.
EN: A new chart of springing complete set of freight light cart is represented 18-100 with the use of three-component wedges and subspringy skol'zunov, and also the analysis of results of alpha and train dynamic tests of different types of freight carriages of equipped on this new chart is resulted.
Укрзалізниця
 
Date 2014-10-08T11:41:17Z
2014-10-08T11:41:17Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2736
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ