Запис Детальніше

Использование интернет-сервисов в диалоге преподавателя со студентами

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Использование интернет-сервисов в диалоге преподавателя со студентами
Використання інтернет-сервісів в діалозі викладача зі студентами
Using Internet Services in the Dialogue of the Teacher with Students
 
Creator Накашидзе, Ирина Сергеевна
Накашидзе, Ірина Сергіївна
Nakashydze, Irina S.
 
Subject интернет
электронная почта
социальные сети
інтернет
електронна пошта
соціальні мережі
КУ
Internet
e-mail
social networks
 
Description Накашидзе, И. С.
Использование интернет-сервисов в диалоге преподавателя со студентами: [Препринт] / И. С. Накашидзе // Проблемы качества образования в современном обществе: сборник статей IХ Междунар. науч.-практ. конф. / Приволжский Дом знаний. - Пенза, 2013. – С. 42—44.
RU: Современная ситуация требует от преподавателей освоения новых технологий. Интернет-сервисы (электронная почта, социальные сети и др.) являются эффективным инструментом диалога преподавателя со студентами с широким спектром возможностей, потенциал которых необходимо использовать в современном высшем образовании. Преподаватель должен интуитивно чувствовать аудиторию и подбирать под нее учебную площадку и инструменты.
UK: Сучасна ситуація вимагає від викладачів освоєння нових технологій. Інтернет-сервіси (електронна пошта, соціальні мережі та ін.) є ефективним інструментом діалогу викладача зі студентами з широким спектром можливостей, потенціал яких необхідно використовувати в сучасній вищій освіті. Викладач повинен інтуїтивно відчувати аудиторію і підбирати під неї навчальний майданчик і інструменти.
 
Date 2014-10-09T10:58:53Z
2014-10-09T10:58:53Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2744
 
Language ru_RU
 
Publisher Пенза: Приволжский Дом знаний