Запис Детальніше

Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине
Необхідність впровадження логістики у зв'язку з реформуванням залізничного транспорту в Україні
 
Creator Корецкая, С. А.
 
Subject компания
логистика
железнодорожный транспорт
компанія
логістика
залізничний транспорт
КОА
companу
logistic
railway transport
 
Description Корецкая, С. А.
Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине / С. А. Корецкая // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 206—208.
RU: На основе анализа транспортных логистических систем зарубежных компаний в статье представлены наиболее приоритетные и эффективные направления транспортных логистических систем, которые необходимо развивать сегодня. Кроме того, охарактеризованы четыре уровня развития систем логистики на железнодорожном транспорте в Украине.
UK: На основі аналізу транспортних логістичних систем зарубіжних компаній в статті представлені найбільш пріоритетні і ефективні напрями транспортних логістичних систем, які необхідно розвивати сьогодні. Крім того, охарактеризовані чотири рівні розвитку систем логістики на залізничному транспорті в Україні.
EN: On the basis of analysis of the transporting logistic systems of foreign companies the most priorities and effective directions of the transporting logistic systems which must be developed today are represented in the article. In addition, four levels of development of the systems of logistic are described on a railway transport in Ukraine.
 
Date 2014-10-09T12:28:02Z
2014-10-09T12:28:02Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2749
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ