Запис Детальніше

Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений
Резерви підвищення ефективності господарювання суб'єктів ринкових відносин
 
Creator Муха, Ю. А.
Яковенко, В. В.
 
Subject рыночные отношения
передовые технологии
запас
ринкові відносини
передові технології
market relationship
the modern technologies
stock
 
Description Муха, Ю. А. .
Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений / Ю. А. Муха, В. В. Яковенко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 18. — С. 217—220.
RU: Украина формирует цивилизованные рыночные отношения. Для выхода на мировые рынки в условиях жесткой конкуренции необходимо использовать накопленный опыт применения передовых технологий организации производства и сбыта. Главными путями ускорения оборота вложенных средств являются: сокращение времени пути готовой продукции к потребителю и оптимизация уровня производственных запасов.
UK: Україна формує цивілізовані ринкові відносини. Для виходу на світові ринки в умовах жорсткої конкуренції необхідно використати накопичений досвід застосування передових технологій організації виробництва й збуту. Головними шляхами прискорення обороту вкладених коштів є: скорочення часу надходження готової продукції до споживача та оптимізація рівня виробничих запасів.
EN: The modern market relationship are being developed in Ukraine. It is necessary to employ the modern technologies in production and sails to enter competitive world markets successfully. There are two major ways to speed up turnover of investment: to shorten supply chain and to optimize production stock.
 
Date 2014-10-09T13:07:19Z
2014-10-09T13:07:19Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2751
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ