Запис Детальніше

Ющенко Микола Романович. Біобібліографічний покажчик. До 110-річчя від дня народження

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ющенко Микола Романович. Біобібліографічний покажчик. До 110-річчя від дня народження
Ющенко Николай Романович. Биобиблиографический указатель. К 110-летию со дня рождения
Yushchenko Mykola Romanovych. Biobibliography. To the 110th birthday
 
Creator Дорош, Андрій Сергійович
Dorosh, Andrii S.
Demchenko, Eugene B.
Дронь, Марина Анатольевна
Каира, Анна Олеговна
Калашникова, Светлана Вячеславовна
Дорош, Андрей Сергеевич
Демченко, Євген Борисович
Demchenko, Yevhen B.
Dron, Maryna A.
Kaira, Anna O.
Kalashnikova, Svitlana V.
Dorosh, Andriy S.
Демченко, Евгений Борисович
Дронь, Марина Анатоліївна
Каіра, Анна Олегівна
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Попович, Інна Анатоліївна
Попович, Инна Анатольевна
Popovich, Inna A.
 
Subject біобібліографічний покажчик
бібліографічний покажчик
бібліографія
сортувальний процес
станції та вузли
сортувальні гірки
Ющенко Микола Романович
біографія
биобиблиографический указатель
библиографический указатель
библиография
биография
сортировочный процесс
станции и узлы
сортировочные горки
Ющенко Николай Романович
biobibliographic index
bibliographic index
bibliography
biography
sorting process
railway stations and nodes
hump
Yushchenko Mykola Romanovych
Yushchenko Nikolay Romanovich
 
Description Ющенко Микола Романович : біобібліогр. покажч. / [уклад.: А. С. Дорош, Є. Б. Демченко, М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. – 29 с. УДК 001(092):656.21
UK: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням М. Р. Ющенка – доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника, талановитого педагога Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Коло наукових інтересів вченого – дослідження проблем сортувального процесу, теоретичні розробки основ ритмічної роботи станцій та вузлів промислових районів, розробки проектів великих сортувальних гірок на станціях. Покажчик містить: вступ, літературу про вченого, основні дати життя та наукової діяльності, хронологічний покажчик наукових праць за 1934-1989 роки, іменний покажчик, фотогалерею.
Призначений для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.
RU: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижением Н. Г. Ющенко - доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, талантливого педагога Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Круг научных интересов ученого - исследование проблем сортировочного процесса, теоретические разработки основ ритмичной работы станций и узлов промышленных районов, разработки проектов крупных сортировочных горок на станциях. Указатель содержит: введение, литературу об ученом, основные даты жизни и научной деятельности, хронологический указатель научных работ за 1934-1989 годы, именной указатель, фотогалерею.
Предназначен для научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в области железнодорожного транспорта.
 
Date 2014-10-13T07:15:24Z
2014-10-13T07:15:24Z
2014
 
Type Other
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
 
Language uk_UA
 
Publisher Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна