Запис Детальніше

Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект
Еще один взгляд на историю колеса и технический аспект
 
Creator Радкевич, Анатолій Валентинович
Бондаренко, Леонід Миколайович
Яковлєв, Сергій Олександрович
Радкевич, Анатолий Валентинович
Бондаренко, Леонид Николаевич
Яковлев, Сергей Александрович
Radkevich, Anatoliy V.
Radkevych, Anatolii V.
Bondarenko, Lеоnid M.
Bondarenko, Leonid N.
Yakovlev, Sergiy O.
 
Subject колесо
історія людства
КВП
КПМЕХ
wheel
the history of humanity
история человечества
 
Description Радкевич, А. В.
Ще один погляд на історію колеса і технічний аспект / А. В. Радкевич, Л. М. Бондаренко, С. О. Яковлєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 26—28.
UK: Прослідковано історію колеса в початковий період його розвитку з точки зору фізичних можливостей приручених людиною тварин. Також доведено, що, виходячи із останніх досліджень віку колеса, історія людства повинна бути переглянута.
RU: Прослежена история колеса в начальный период его развития с точки зрения физических возможностей прирученных человеком животных. Также доказано, что исходя из последних достижений века колеса, история человечества должна быть пересмотрена.
EN: The history of wheel in an initial period of its development from a viewpoint of physical possibilities of the animals domesticated by a man is traced. It is proved that coming from the last achievements of wheel age the history of humanity must be revised.
 
Date 2014-10-13T08:33:46Z
2014-10-13T08:33:46Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2755
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ