Запис Детальніше

Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь»

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь»
Организация рациональной системы содержания тепловозов серии ТГМ4 на примере ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь»
 
Creator Капіца, Михайло Іванович
Капица, Михаил Иванович
Kapitsa, Mykhaylo I.
 
Subject гідромеханічна передача
КЛ
гидромеханическая передача
локомотив
the hydromechanical transmission
locomotivе
 
Description Капіца, М. І. Організація раціональної системи утримування тепловозів серії ТГМ4 на прикладі ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" / М. І. Капіца // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 41—45.
UK: Метою роботи є визначення раціональної системи утримування гідромеханічної передачі тепловозів серії ТГМ4 для наперед встановленої надійності парку локомотивів при мінімальних витратах коштів та трудомісткості.
RU: Целью работы являются определения рациональной системы содержания гидромеханической передачи тепловозов серии ТГМ4 для заведомо установленной надежности парка локомотивов при минимальных затратах средств и трудоемкости.
EN: The purpose of work is determination of the rational system of maintenance of the hydromechanical transmission of diesel locomotives of a series ТГМ4 for the beforehand set reliability of locomotive fleet with minimum expenses of funds and labour capacity.
 
Date 2014-10-13T09:00:48Z
2014-10-13T09:00:48Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2756
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ