Запис Детальніше

Оптимізація руху пасажирських поїздів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оптимізація руху пасажирських поїздів
Оптимизация движения пассажирских поездов
 
Creator Лобойко, Леонід Михайлович
Бараш, Юрій Савелійович
Карась, Олена Олександрівна
Лобойко, Леонид Михайлович
Бараш, Юрий Савельевич
Карась, Елена Александровна
Loboiko, Leonid M.
Barash, Yuriy S.
Karas, Olena O.
 
Subject поїзд
рух
КЕМ
поезд
движение
train
traffic
 
Description Лобойко, Л. М. Оптимізація руху пассажирських поїздів / Л. М. Лобойко, Ю. С. Бараш, О. О. Карась // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 46—52.
UK: В даній роботі подані методика організації руху денно-нічних поїздів, різні види кільцювання пасажирського рухомого складу, їх недоліки та переваги.
RU: В настоящей работе приведены методика организации движения дневных/ночных поездов, разные виды кольцевания пассажирских составов, их недостатки и преимущества.
EN: In the paper the procedure of organization of traffic of day-and-night trains, various kinds of looping of passenger train sets, their drawbacks and advantages are presented.
Укрзалізниця
 
Date 2014-10-13T10:20:03Z
2014-10-13T10:20:03Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2757
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ