Запис Детальніше

Напрямки удосконалення ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для ущільнення будови колії

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Напрямки удосконалення ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для ущільнення будови колії
Направления совершенствования грунтоуплотнительных машин и технологий их применения для уплотнения строения пути
 
Creator Главацький, Казимир Цезарович
Главацкий, Казимир Цезаревич
Glavackiy, Kazimir C.
Glavackiy, Kazimir Ts.
 
Subject ґрунтоущільнююча машина
технологія
ґрунт
колія
КПМЕХ
грунтоуплотняющая машина
технология
грунт
путь
soil-compressing machine
technologу
soil
track
 
Description Главацький, К. Ц.
Напрямки удосконалення грунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для ущільнення будови колії / К. Ц. Главацький // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 80—86.
UK: Наведені напрямки поєднання робочих органів ґрунтоущільнюючих машин і технологій їх застосування для прискорення ефективного ущільнення ґрунту основи колії.
RU: Приведены направления объединения рабочих органов грунтоуплотняющих машин и технологий их
применения для ускорения эффективного уплотнения грунта основания пути.
EN: The directions of combining the working members of soil-compressing machines and technologies of their application for speeding up the effective compression of soil in the foundation of track are presented.
 
Date 2014-10-13T12:28:04Z
2014-10-13T12:28:04Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2761
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ