Запис Детальніше

Використання термоелектричних модулів у кондиціонерах повітря випарного типу

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання термоелектричних модулів у кондиціонерах повітря випарного типу
Использование термоэлектрических модулей в кондиционерах воздуха испарительного типа
 
Creator Христян, Євген Васильович
Титаренко, Ігор Валерійович
Христян, Евгений Васильевич
Титаренко, Игорь Валерьевич
Khrystian, Yevhen V.
Tytarenko, Igor V.
 
Subject повітря
термоелектричний блок
КТЕП
воздух
термоэлектрический блок
air
the thermoelectric unit
 
Description Христян, Є. В. Використання термоелектричних модулів у кондиціонерах повітря випарного типу / Є. В. Христян, І. В. Титаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 97—100. УДК 628.84:629.114
UK: Розглянуто існуючі схемні рішення комбінованих систем кондиціювання повітря випарного типу, запропоноване рішення з використанням термоелектричного блоку. Представлено математичну модель і експериментальну установку.
RU: Рассмотрены существующие схемные решения комбинированных систем кондиционирования воздуха
испарительного типа, предложено решение с использованием термоэлектрического блока. Представлены математическая модель и экспериментальная установка.
EN: The existing scheme solutions of the combined vaporizing air conditioning are considered, proposal for a solution by the thermoelectric unit is performed. The mathematical model and the experimental unit are presented.
 
Date 2014-10-14T11:05:41Z
2014-10-14T11:05:41Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2766
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ