Запис Детальніше

Перспективи розвитку техніки кондиціювання повітря

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи розвитку техніки кондиціювання повітря
Перспективы развития техники кондиционирования воздуха
 
Creator Чернышова, Е. В.
Христян, Евгений Васильевич
Титаренко, Игорь Валерьевич
Христян, Євген Васильович
Титаренко, Ігор Валерійович
Khrystian, Yevhen V.
Tytarenko, Igor V.
 
Subject кондиціонер
повітря
КТЕП
кондиционер
воздух
вода
conditioner
air
water
 
Description Чернишова, О. В. Перспективи розвитку техніки кондиціювання повітря / О. В. Чернишова, Є. В. Христян, І. В. Титаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 101—104.
UK: У пропонованій статті розглянуті системи кондиціювання повітря випарного та розпилювального (водяні та повітряно-водяні) типів, проаналізовані їхні переваги і недоліки, запропонована нова схема кондиціонера.
RU: В предлагаемой статье рассмотрены системы кондиционирования воздуха испарительного и распылительного (водяные и воздушно-водяные) типов, проанализированы их достоинства и недостатки, предложена новая схема кондиционера.
EN: In the article the evaporation cooling and spray (aqueous and air-to-water) types of the air-conditioning systems are considered, their merits and demerits are analyzed; the new scheme of a conditioner is offered.
 
Date 2014-10-14T11:45:30Z
2014-10-14T11:45:30Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2767
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ