Запис Детальніше

Числовий аналіз напружено-деформованого стану залізничного насипу із варіантами підсилення його конструкції

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Числовий аналіз напружено-деформованого стану залізничного насипу із варіантами підсилення його конструкції
Численный анализ напряженно-деформированного состояния железнодорожной насыпи с вариантами усиления его конструкции
 
Creator Петренко, Володимир Дмитрович
Гузченко, Віктор Трохимович
Тютькін, Олексій Леонідович
Петренко, Владимир Дмитриевич
Гузченко, Виктор Трофимович
Тютькин, Алексей Леонидович
Petrenko, Vladimir D.
Guzchenko, Victor T.
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
 
Subject напруження
залізничний насип
плита
КТОФ
напряжение
железнодорожная насыпь
tension
railway embankment
plate
 
Description Петренко, В. Д.
Числовий аналіз напружено-деформованого стану залізничного насипу із варіантами підсилення його конструкції / В. Д. Петренко, В. Т. Гузченко, О. Л. Тютькін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 150—158.
UK: В статті наведені результати числового аналізу напружень і деформацій залізничного насипу із варіантами його підсилення залізобетонними плитами і компенсаційним шаром.
RU: В статье приведены результаты численного анализа напряжений и деформаций железнодорожной насыпи с вариантами ее усиления железобетонными плитами и компенсационным слоем.
EN: In the article the results of numerical analysis of tensions and deformations of railway embankment with the variants of its strengthening by reinforced concrete plates and compensative layer are presented.
 
Date 2014-10-15T07:48:07Z
2014-10-15T07:48:07Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2770
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ