Запис Детальніше

Теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву як в’язко-пружно-пластичного середовища

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву як в’язко-пружно-пластичного середовища
Теоретические основы определения напряженно-деформированного состояния глинистого породного массива как вязко-упруго-пластической среды
 
Creator Тютькін, Олексій Леонідович
Тютькин, Алексей Леонидович
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
 
Subject масив
теорія в’язко-пружно-пластичного середовища
КТОФ
массив
теория вязко-упруго-пластической среды
massif
the theory of viscous-elastic-plastic medium
 
Description Тютькін, О. Л. Теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву як в'язко-пружно-пластичного середовища / О. Л. Тютькін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 201—206.
UK: В статті наведені теоретичні основи визначення напружено-деформованого стану глинистого породного масиву з позиції положень теорії в’язко-пружно-пластичного середовища.
RU: В статье приведены теоретические основы определения напряженно-деформированного состояния глинистого массива с позиций теории вязко-упруго-пластической среды.
EN: In the article the theoretical bases of determination of the stressed-and-strained state of clay massif from positions of the theory of viscous-elastic-plastic medium are presented.
 
Date 2014-10-16T06:07:15Z
2014-10-16T06:07:15Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2775
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ