Запис Детальніше

Розрахунок економії вагоно-годин накопичення вагонів при формуванні двогрупних поїздів

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розрахунок економії вагоно-годин накопичення вагонів при формуванні двогрупних поїздів
Расчет экономии вагоно-часов накопления вагонов при формировании двугруппных поездов
 
Creator Божко, Микола Павлович
Мазуренко, Олександр Олександрович
Божко, Николай Павлович
Мазуренко, Александр Александрович
Bozhko, Mykola P.
Mazurenko, Oleksandr O.
Mazurenko, Aleksandr A.
 
Subject вагон
сортировочный парк
двугруппный поезд
станция
wagon
а marshalling yard
two-unit train
а station
сортувальний парк
двогрупний поїзд
станція
КСВ
 
Description Божко, М. П. Розрахунок економії вагоно-годин накопичення вагонів при формуванні двогрупних поїздів / М. П. Божко, О. О. Мазуренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 219—222.
UK: Запропоновано вирішення задачі визначення економії вагоно-годин простою вагонів у сортувальному парку при формуванні окремого двогрупного поїзда у порівнянні з формуванням одногрупних поїздів. Отримано формулу для визначення скорочення простою вагонів під накопиченням на станції формування.
RU: Предложено решение задачи определения зкономии вагоно-часов простоя вагонов в сортировочном парке при формировании отдельного двугруппного поезда в сравнении с формированием одногруппных поездов. Получена формула для определения сокращения простоя вагонов под накоплением на станции формирования.
EN: А solution of the task of evaluation of the wagon-hours economy of wagons demurrage at а marshalling yard when making up the particular two-unit train compared to making up the one-unit trains is proposed. А formula for determination of the reduction of wagons demurrage in conditions of accumulation at а station of formation is oЬtained.
 
Date 2014-10-16T06:46:13Z
2014-10-16T06:46:13Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2776
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ