Запис Детальніше

Розробка та дослідження комплексу ідентифікації аутентифікації в інформаційних системах

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розробка та дослідження комплексу ідентифікації аутентифікації в інформаційних системах
Разработка и исследование комплекса идентификации аутентификации в информационных системах
 
Creator Остапець, Денис Олександрович
Лапін, В.
Остапец, Денис Александрович
Ostapec, Denis O.
 
Subject програмне забезпечення
інформаційна система
КЕОМ
программное обеспечение
информационная система
пароль
the software
information system
password
 
Description Остапець, Д. О. Розробка та дослідження комплексу ідентифікації в інформаційних системах / Д. О. Остапець, В. Лапін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 249—254.
UK: Розглянута організація підсистем ідентифікації / аутентифікації в інформаційних системах, виконано аналіз їх недоліків. Показана доцільність використання систем генерації одноразових паролів. Описане програмне забезпечення комплексу генерації одноразових паролів, проведене дослідження його характеристик (часового вікна та вимог до апаратної бази).
RU: Рассмотрена организация подсистем идентификации / аутентификации в информационных системах, выполнен анализ их недостатков. Показана целесообразность использования систем генерации одноразовых паролей. Описано программное обеспечение комплекса генерации одноразовых паролей, проведено исследование его характеристик (временного окна и требований к аппаратной базе).
EN: The identification / authentication subsystem architecture of information systems is considered; the analysis of their demerits is done. Advisability of using the onetime passwords generation systems is shown. The software complex of onetime passwords generation is described; the research of their characteristics (the time window and hardware requirements) is performed.
 
Date 2014-10-17T09:03:45Z
2014-10-17T09:03:45Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2783
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ