Запис Детальніше

Дослідження етапів зародження та зростання тріщин при натурному випробуванні на втомленість

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження етапів зародження та зростання тріщин при натурному випробуванні на втомленість
Исследование этапов зарождения и роста трещин при натурном испытании на усталость
 
Creator Вакуленко, Ігор Олексійович
Грищенко, Микола Анатолійович
Перков, Олег М.
Вакуленко, Игорь Алексеевич
Грищенко, Николай Анатольевич
Перков, Олег Н.
Vakulenko, Ihor O.
Gryshchenko, Mykola A.
 
Subject залізнична ось
тріщина
КТМ
железнодорожная ось
трещина
a railway axle
crack
 
Description Вакуленко, І. О. Дослідження етапів зародження та зростання тріщин при натурному випробуванні на втомленість / І. О. Вакуленко, М. А. Грищенко, О. М. Перков // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2008. — Вип. 21. — С. 266—268. УДК 669.14.08.294
UK: Для залізничної осі в залежності від стадій зростання тріщини наведені закономірні зміни структури поверхні руйнування при випробуваннях на втомлюваність.
RU: Для железнодорожной оси в зависимости от стадий роста трещины приведены закономерные изменения структуры поверхности разрушения при испытаниях на усталость.
EN: For a railway axle in dependence on stages of crack growth the regular changes of structure of destruction surface during the fatigue tests are presented.
ІЧМ НАНУ
 
Date 2014-10-20T10:33:32Z
2014-10-20T10:33:32Z
2008
 
Type Article
 
Identifier 1993-9175
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2789
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ